warto wiedzieć

Deklaracja o Prawach Ludności Rdzennej  ( akt polityczny) 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ( MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH )

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

Konwencja UNESCO 2002 ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

Znaczące są także wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka potwierdzające nasze prawa - jako istoty żywe  podlegamy pod prawo naturalne, natomiast fikcyjne twory ( osoby prawne, osoby fizyczne) podlegają jurysdykcji  prawa morskiego - wytworu ludzkiej wyobraźni 

Sądownictwo arbitrażowe  - UNCITRAL 

Obecna administracja tak zwanego rządu Poland Republic Of, nie uwzględniła nas - Ludności Rdzennej w swoich regulaminach i przepisach dlatego też działając na podstawie praw przyrodzonych i niezbywalnych oraz międzynarodowego prawa jesteśmy zobowiązani jako alodialni właściciele tych ziem, wobec naszych przodków oraz wobec naszych potomków  do przywrócenia ładu i porządku w naszych społecznościach. 

Dekret Aleksander Macedońskiego 324 rok p.n.e.