spis

Ten spis zainicjowaliśmy w celu zjednoczenia całej społeczności rdzennej terenów wielkiej Lechii w obszarze administrowanym przez Poland Republic Of  i poza nią. 

Po co spis - dlaczego go robimy?

W celu  wysunięcia zbiorowego pozwu do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka  konieczne jest  określenie wysokości utraconych dóbr, dobrostanu i potencjałów rodowych - wysokość tych odszkodowań zależna jest od ilość ludzi biorących udział  w tym zbiorowym pozwie. 

W obecnej sytuacji roszczenie takie jest zasadne i konieczne w celu zabezpieczenia dobrostanu naszych autonomicznych domostw.  

Odbudowanie struktur szkolnictwa i nauki głagolicy i języka miedzy słowiańskiego. 

Odbudowanie relacji miedzy rodowych i przywrócenie prawidłowych i godnych warunków do życia dla Ludności Rdzennej. 

 

Administratorem danych jest Parlament Ludności Rdzennej Narodu Słowiańskiego z siedzibą w Autonomia Wolnego Miasta KODAN (email: parlamentpolan@protonmail.com )

Dane powierzone mogą być przetwarzane w celach administracyjnych, logistycznych, rejestrowych  Parlamentu Ludności Rdzennej Narodu Słowiańskiego.

Mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w celach ochrony, rozwoju wiedzy i dobrostanu oraz dobytku kulturowego Ludności Rdzennej Narodu Słowiańskiego. 

Wszelkie przekazane dane będą przetwarzane i przechowywane z zachowaniem najwyższych standardów ochrony i bezpieczeństwa z należytym szacunkiem dla ich Właścicieli którzy powierzyli je Parlamentowi Ludności Rdzennej Narodu Słowiańskiego.  

Każdemu przysługuje niezbywalne prawo do przekazywania, dysponowania, aktualizacji treści lub wykreślenia danych które są jego własnością.

Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do uczestniczenia w spisie i rejestrach Parlamentu Ludności Rdzennej Narodu Słowiańskiego.